Quy định sử dụng flycam và Tìm hiểu về vùng cấm bay Flycam - Shop Online Toàn Quốc

Quy định sử dụng flycam và Tìm hiểu về vùng cấm bay Flycam

Quy định sử dụng flycam và Tìm hiểu về vùng cấm bay Flycam

I. Quy định sử dụng flycam chi tiết

DRONE, FLYCAM PHẢI XIN CẤP PHÉP BAY MỚI ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM
Trong thời gian gần đây, các thiết bị đồ chơi điều khiển từ xa, máy bay không người lái như Drone, flycam đã thâm nhập vào thị trường Việt Nam và ngày càng trở thành trào lưu mới của những người yêu công nghệ trong nước.
Mặc dù là thiết bị đồ chơi nhưng nó được xếp vào danh sách tàu bay không người lái (quy định tại điều 3 nghị định 36/2008 NĐ-CP ngày 28/3/2008). Bên cạnh đó hoạt động bay của các thiết bị trên tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm cho các hoạt động bay quân sự và dân dụng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng làm phương tiện để thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị nhất là vào các dịp cao điểm, lễ, tết.Để siết chặt tình hình sử dụng các thiết bị trên tại Việt Nam, vào ngày 21/7/2015 vừa qua, Bộ Quốc Phòng nước ta đã gửi công văn số 6321/BQP-TM tới các bộ ban ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm nêu rõ sự cần thiết trong việc cấp phép, quản lý, kinh doanh các máy báy không người lái, máy bay siêu nhẹ đang bùng phát hiện nay.
Do đó các tổ chức và cá nhân khi sử dụng các thiết bị trên phải xin phép và được quản lý chặt chẽ của nhà nước.Trình tự và các nội dung liên quan đến quy trình cấp phép được thể hiện ở những nội dung cụ thể như sau:

1. Thẩm quyền cấp phép, từ chối, đình chỉ hoạt động bay

Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu cấp phép, từ chối cấp phép cho các chuyến bay của tàu bay không người lái, các loại khí cầu bay không người điều khiển, các loại mô hình bay, các loại khí cầu có người điều khiển nhưng không cất, hạ cánh từ các sân bay được mở cho hoạt động dân dụng.
( quy định tại điều 8 nghị định 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008)
Tìm hiểu quy định Flycam
Tìm hiểu quy định Flycam

2. Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép bay bao gồm:

2.1. Điều 9 nghị định 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 và điều 1 nghị định 79/2011/NĐ-CP ngày 05/9/2011 quy định hồ sơ đề nghị cấp phép bay:

 • Đơn đề nghị cấp phép bay (theo kèm theo Nghị định 79/2011/NĐ- CP);
 • Tài liệu kỹ thuật về phương tiện bay, bao gồm ảnh chụp kiểu loại tàu bay hoặc phương tiện bay và bản thuyết minh tính năng kỹ thuật hàng không của loại tàu bay hoặc phương tiện bay đó;
 • Giấy phép hoặc giấy ủy quyền hợp pháp cho phép tàu bay, phương tiện bay thực hiện cất cánh, hạ cánh tại sân bay, khu vực trên mặt đất, mặt nước;
 • Các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến tàu bay, phương tiện bay.

2.2. Chậm nhất 07 ngày, trước ngày dự kiến tổ chức thực hiện các chuyến bay, các tổ chức cá nhân nộp đơn đề nghị cấp phép bay đến Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu.

2.3. Chậm nhất 07 ngày, trước ngày dự kiến tổ chức thực hiện các chuyến bay, các tổ chức cá nhân nộp đơn đề nghị sửa đổi lại phép bay đến Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu

3. Nội dung của phép bay– Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của tổ chức, cá nhân được cấp phép bay

 • Đặc điểm nhận dạng kiểu loại tàu bay, phương tiện bay (bao gồm cả phụ lục có ảnh chụp, thuyết minh tính năng kỹ thuật của tàu bay hoặc phương tiện bay).
 • Khu vực được tổ chức hoạt động bay, hướng bay, vệt bay.
 • Mục đích, thời hạn, thời gian được tổ chức bay.
 • Quy định về thông báo hiệp đồng bay; chỉ định cơ quan quản lý, giám sát hoặc điều hành bay.
 • Các giới hạn, quy định an ninh, quốc phòng khác.
  ( điều 10 nghị định 36/2008/NĐ-CP)4. Thời hạn cấp phép, từ chối bay– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu cấp phép tổ chức thực hiện các chuyến bay.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định xin sửa đổi phép bay đã cấp, Cục Tác chiến
 • Bộ Tổng tham mưu cấp phép điều chỉnh thực hiện các chuyến bay.”
  ( khoản 3 điều 1 nghị định 79/2011/NĐ-CP)5. Trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân khi tổ chức hoạt động bay:

(Điều 13 của Nghị định 79/2011/NĐ-CP)

 • Làm thủ tục xin phép bay trước khi tổ chức hoạt động bay.
 • Thực hiện công tác dự báo, thông báo bay trước ngày bay theo quy định.
 • Nắm vững các quy định, nội dung của việc tổ chức, thực hiện hoạt động bay trong vùng trời Việt Nam.
 • Tuân thủ các quy định, điều kiện, giới hạn được nêu trong phép bay.
 • Chấp hành nghiêm hiệu lệnh đình chỉ bay và báo cáo kết quả về cơ quan điều hành bay và giám sát các hoạt động bay.
 • Chịu trách nhiệm bồi thường theo pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn hàng không, gây thiệt hại cho người, tài sản dưới mặt đất.

4. Hành vi bị nghiêm cấm  (khoản 1 điều 14 nghị định 36/2008/NĐ-CP)

 • Tổ chức các hoạt động bay khi chưa có phép bay;
 • Tổ chức hoạt động bay không đúng khu vực, điều kiện, giới hạn quy định. Vi phạm các quy định về quản lý lãnh thổ, biên giới quốc gia;
 • Mang chở các chất phóng xạ, chất cháy, chất nổ trên tàu bay hoặc phương tiện bay.
 • Phóng, bắn, thả từ trên không các loại vật, chất gây hại hoặc chứa đựng nguy cơ gây hại.
 • Lắp các thiết bị và thực hiện việc quay phim, chụp ảnh từ trên không khi không được phép.
 • Treo cờ, biểu ngữ, thả truyền đơn phát loa tuyên truyền ngoài quy định của cấp phép bay.
 • Không chấp hành các lệnh, hiệu lệnh của cơ quan quản lý điều hành và giám sát hoạt động bay.

5. Quy định xử lý đối với hành vi vi phạm

Điều 16 nghị định 36/2008/NĐ-CP nêu rõ: Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Nghị định, thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, thu hồi giấy phép hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Theo đó khoản 5 Điều 19 Nghị định 147/2013/ NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng như sau:

 • Cá nhân có hành vi thực hiện chuyến bay không đúng với phép bay, mục đích của chuyến bay theo phép bay đã được cấp sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.
 • Cá nhân có hành vi thực hiện chuyến bay mà không có phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Căn cứ những quy định trên, người chơi Drone, flycam phải thực hiện thủ tục xin cấp phép trước khi bay thì mới được sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên về phía những người chơi thì họ cho rằng, nghị định ban hành năm 2008 khi Drone, Flycam còn chưa xuất hiện tại Việt Nam, hơn nữa các thiết bị trên thuộc dạng siêu nhẹ, tầm bay tương đối thấp nên mỗi khi sử dụng bay lại phải xin xép thì mất thời gian, gây rườm rà, rắc rối nên có nhiều kiến nghị đưa ra là nghị định 36/2008 nên loại bỏ các thiết bị trên ra khỏi đối tượng cần phải xin phép trước khi bay. Còn đối với nhà nước, thì việc xin phép trước khi bay là hoàn toàn phù hợp vì nó không chỉ tạo nên sự an toàn cho chính người chơi mà còn tạo sự an toàn cho những người xung quanh, cho hoạt động bay quân sự và dân dụng của nước nhà. Do đó, hiện tại những người sử dụng Drone, Flycam vẫn phải xin phép trước khi bay, nếu vi phạm sẽ bị tịch thu phương tiện đồng thời bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mẫu Đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP BAY

Kính gửi: ………………………………………………..

Căn cứ Nghị định số…………/2008/NĐ-CP ngày… tháng… năm 2008 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bay.

Đề nghị Quý Cơ quan cấp phép hoạt động bay cho loại phương tiện bay sau đây:………………..

– Mục đích thực hiện bay;

– Vùng trời và kích thước khu vực tổ chức hoạt động bay;

– Thời hạn và thời gian tổ chức hoạt động bay;

– Sân bay (hoặc tên khu vực trên mặt đất, mặt nước) bảo đảm cho việc cất cánh, hạ cánh của tàu bay, phương tiện bay;

– Trang thiết bị thông tin hàng không (nếu có);

– Kèm theo đơn đề nghị này có các văn bản, tài liệu:………………………………………………………

Chúng tôi (tôi) cam kết thực hiện đúng các quy định của phép bay, các quy định về bay, quản lý điều hành bay trong vùng trời Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan.

(Địa danh), ngày… tháng… năm…
Tổ chức (cá nhân) đề nghị cấp phép bay
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Với việc tìm hiểu đầy đủ các quy định  sử dụng flycam theo đúng pháp luật, hi vọng sẽ có ích cho những ai đang sở hữu hoặc làm các dịch vụ liên quan tới flycam.


Nếu muốn mua Flycam thì bạn nên đọc bài này trước nhé: 

Tư vấn mua flycam hiệu quả nhất! – Những địa chỉ bán flycam tốt nhất hiện nay ( cập nhật 5/2018 )

II. Tìm hiểu vùng cấm bay Flycam ( Khu Vực cấm bay Flycam)

Hiện nay việc sở hữu một thiết bị bay không người lái thật dễ dàng, để tránh việc các bạn vô ý thực hiện việc quay chụp không đúng với quy định của pháp luật dẫn đến bị tịch thu thiết bị, phạt hành chính, hoặc hơn nữa tùy trường hợp cụ thể. Chúng tôi xin lưu ý đến các phi công mới danh sách những nơi cấm tuyệt đối máy bay drone bay quay, chụp tại Việt Nam :

 • Tổ chức các hoạt động bay không giấy phép, không đúng khu vực, điều kiện, giới hạn quy định.
 • Những khu vực có căn cứ quân sự, có các cơ sở thuộc quốc phòng, các cuộc diễn tập hoặc các hoạt động quân sự.
 • Toàn cảnh khu vực các ga xe lửa, 16 sân bay trên cả nước, hải cảng, các công trình thủy lợi lớn, các cầu dùng cho xe lửa và xe cơ giới, các đường ngầm.
 • Khu vực biên giới quốc gia.
 • Khu vực Lăng, Dinh, Quảng trường, Khu vực có các cơ quan chính phủ.
 • Các viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật, các nhà máy điện,nhà máy điện hạt nhân nhà máy nước, trạm phát điện, trạm phát sóng, trạm biến thế điện lớn, trạm điện tín, đài vô tuyến điện, đài phát thanh.
 • Không bay trên đám đông, gần các tòa nhà cao tầng.
 • Kiểm tra kỹ bán kính khu vực bay của bạn để đảm bảo nếu có rủi ro rơi rớt thiết bị sẽ không gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản dẫn đến phạt hình sự.
 • Việc chụp ảnh, quay phim trong phạm vi các cơ quan, xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường và các công trình kiến thiết cơ bản có tính chất quan trọng trong toàn quốc, phải được phép của người thủ trưởng hoặc người phụ trách có thẩm quyền ở các nơi ấy.

Ngoài những mục kể trên, bạn hãy lưu ý đến biển báo trước khi sử dụng thiết bị quay chụp trên không, tất cả khu vực cấm quay chụp mặt đất, dĩ nhiên, là sẽ cấm flycam.

Máy Bay Điều Khiển Flycam JY018 Wifi Camera Điều Khiển Bằng Điện Thoại

Mong là với kiến thức trên mấy vị sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh dỡ khóc dỡ cười nhé! Đam mê nhưng phải đúng pháp luật không thì lại vỡ đầu!

Shop Online Toàn Quốc cảm ơn vì bạn đã ủng hộ!

Các bạn có thể dành ít thời gian ghé qua shop để tham khảo nhé:  Máy bay điều khiển từ xa – Flycam

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0169.602.9495